Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet

394 oldal, n.a., puhafedeles
2940 Ft
ISBN 9639372846
2004
Szerkesztői bevezető / Előszó7
Az etimológia elmélete
Kísértletek etimológiai képletek felállítására11
Műveltségszók, vándorszók, nemzetközi szók19
Szlavisztika és magyar nyelvtudomány30
Etimológiailag azonos földrajzi nevek alaki elkülönülése („névhasadás”)39
Szófejtések
Karácsony szavunk őstörténetéhez47
Szláv eredetű tájszavainkhoz52
Három lengyel eredetűnek tartott szavunk58
Kétkulacsos63
Mikulás, télapó, krampusz67
Hétszilvafás70
Az albánok elnevezései a magyarban73
A szláv népnév és rokonsága78
Az anabaptisták elnevezései a magyarban86
Szőlő- és borfajtáink szláv eredetű nevei96
Ungarisch-slawische Wechselbeziehungen in der Sprache108
Kies, kietlen118
A tutajfélék elnevezései a magyarban121
A sütőharang elnevezései a magyar nyelvjárásokban129
Kik azok a krassovánok, és milyen nyelvek beszélnek?137
Röcsöge és Csajág-Röcsöge147
Huszonegy szlovák, szerbhorvát és kárpátukrán eredetű magyar tájszó149
Földrajzinév-magyarázatok
Málca és Malčice161
Középkori földrajzi nevek magyarázata165
Huszt környéki helységnevek178
Földrajzi nevek a magyar középkorból187
Ungarisch-slawische Wechselbeziehungen in der Toponymie des Karpatenbeckens197
A telepítő kenézükről nevet kapott falvak a beregi Hát vidékén203
Deutsche Ortsnamen in Rußland223
Albertfalva névadója: Albert Kázmér Ágost szász-tescheni herceg235
Okučani és ami körülötte van239
Lexikográfia
A szóvégmutató szótárak használatáról247
A helynevek eredetét magyarázó szótárok típusairól253
Újszerű nehézségek előtt a Nagyszótár szócikkírói262
A Földrajzi nevek etimológiai szótára
A Földrajzi nevek etimológiai szótárának tervezete267
Kiegészítés a Földrajzi nevek etimológiai szótárához281
Nyelvtudomány-történet
„A magyar nyomtatott szótárak története” - Megnyitó beszéd323
Gáldi László emléktáblájánál327
Györffy György halálára329
A Nyelvtudományi Intézet fél évszázada (1949-1999)332
„Publicisztikák és más effélék”. B. Lőrinczy Éva: Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról?348
Franz Miklosich és a Magyar Tudományos Akadémia351
Kiss Lajos „Visszapillantás”-a353
Kiss Lajos publikációs jegyzéke363
Mutatók
Szómutató383
Tárgymutató385

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXVII. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2020-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár