Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó

Paczolay Gyula: Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
89 magyar, 43 latin közmondás, szólás története, idegen és tájnyelvi megfelelői szótárszerű elrendezésben

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Paczolay Gyula: Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

146 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9789634092056
2019

A költő, hadvezér és államférfi (horvát bán), gróf Zrínyi Miklós írásai-ban, főleg 1650 és 1663 közt létrejött prózai műveiben és fennmaradt 408 levelében jó néhány közmondás és szólás található. A magyar nyelvűek mellett gyakran felbukkannak latin, de olykor például olasz és török adatok is. 

Paczolay Gyula munkájának célja a gróf Zrínyi Miklós műveiben található proverbiumanyag (a közmondások és szólások) feltárása és vizsgálata, különös tekintettel a magyar nyelvű adatokra. Ezek szövegkörnyezetükkel együtt kerülnek közlésre, s ebben fel vannak tüntetve a Zrínyi által gyakran egyidejűleg megadott hasonló, kiegészítő vagy olykor éppen ellentétes értelmű proverbiumok, szentenciák is. 

A téma feldolgozása során kísérlet történt az egyes adatok időrendbe illesztésére a magyar proverbiumok sorában, másrészt európai elterjedésük feltárására, főleg közeli megfelelőiknek az angol, észt, lengyel, német és olasz nyelvben való kimutatására s adott esetben klasszikus forrásaik megnevezésére is. 

A magyar adatokra vonatkozóan cél volt a Zrínyi előtti előfordulások kiderítése, valamint annak a bemutatása, hogy a későbbi századokban ezek változatlanul vagy módosulva az általános proverbiumkincs részei maradtak-e, illetve a használatuk egyes nyelvjárásokra szűkült-e vagy feledésbe merültek, és adott esetben ugyanazon alapgondolat más formában él tovább. Zrínyi szívesen idéz a magyar szövegben latin szentenciákat, ezek egy része később – föltehetően más, korábbi és későbbi források hozzájárulásával – magyar közmondássá vált. 


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 208. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár