Kiss Gábor Kiss Gabor
Főoldal ]   [ Életrajz ]   [ Interjúk ]   [ Szótárgyűjtemény ]   [ Hallgatóknak ] ugrás a Tinta könyvkiadó honlapjára

Életrajz

Foglalkozás, beosztás:
Számítógépes lexikográfus, nyelvész, főszerkesztő, igazgató

Cégnév:
Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt.

Munkahelyi cím:
1116 Budapest, Kondorosi út 17.

Születési hely, idő:
Budapest, 1955. április 19.

Családi állapot:
Nős, felesége: Temesi Viola tipográfus, olasz-magyar szakos tanár
Gyerekei: Kiss Márton (sz.: 1982) informatikus, Kiss Gyula (sz.: 1984) gazdasági menedzser, Kiss Zita (sz.: 1990) egyetemista, Kiss Zsuzsanna (sz.: 1995)
Szülei: néhai Dr. Kiss Ferenc okleveles könyvvizsgáló, főkönyvelő, Heiszer Márta szövőnő, nyugdíjas

Iskolai tanulmányok, iskolai végzettsége:
1961-1970 Petőfi Sándor Általános Iskola Budapest, Albertfalva,
1970-1974 Piarista Gimnázium, Budapest,
1974-1976 MÜM Elektronikai Ipari Műszerész Szakiskola,
1976-1979 ELTE TTK programozó matematikus (kitűnő),
1978-1986 ELTE BTK általános és alkalmazott nyelvész (jeles),
1992-1995 ELTE TFK magyar nyelv és irodalom szakos tanár (jó)

Elvégzett tanfolyamok:
Mikroprocesszoros rendszerek fejlesztése, tervezése, programozása, LSI ATSz, 1985
Ventura for Windows, Corel Ventura kiadványszerkesztési ismeretek, Koping Datorg, 1995
Course in Computationa Lexicography, Debrecen, 1995.
Post-Complex '96 Tutorial, the International Course on Computational Lexicography, Budapest, 1996.
Antikváriumi szakelőadói tanfolyam, Hatágú Síp, Könyves Iskola, 2008.

Szakmai életrajz:
1979-1986: MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály: magyar és orosz beszélő számítógépek programjának kifejlesztése, a magyar beszéd akusztikai szerkezetének kutatása,
1987-1999: MTA Nyelvtudományi Intézete Lexikográfiai Osztály
1999-2006: MTA Nyelvtudományi Intézete, Korpusznyelvészeti Osztály
1992- Tinta Könyvkiadó, tulajdonos, ügyvezető igazgató, szótárak, nyelvészeti szakmunkák kiadása

Szakértői tevékenység:
Felkérésre több ízben bírósági szakértői vélemény készítése magyar szavak vitatott jelentésével kapcsolatosan.

Szakmai konferenciákon előadás:
Nyelvészeti konferenciákon való részvétel és előadás (társszerzőként is): Potsdam, Amszterdam, Párizs, San Francisco, Klagenfurt, Prága, Kolozsvár

Egyetemi oktatás:
1984-1998. ELTE TTK, ELTE BTK: Számítógépes nyelvészet,
1998-2005. ELTE TTK és BTK: Számítógépes szótárkészítés (több alkalommal)
2006/2007. II. félév ELTE BTK, Bibliafordítás speciálkollégium
2005/2006. II. félév, ELTE BTK, Alkalmazott nyelvész szak: Lexikográfia
2006/2007. II. félév, ELTE BTK, Alkalmazott nyelvész szak: Lexikográfia
2008/2009. I., II. félév, ELTE BTK, Alkalmazott nyelvész szak: Számítógépes nyelvészet
2008/2009. I. félév, SZTE, Könyvtár szak: Szaknyelvi és terminológiai ismeretek

Egyéb oktatás:
Szaknyelvi ismeretek és szakszótárírás tanfolyam, Balassi Intézet, 2007, 2008
Magyartanárok szakmai továbbképzése, 2004, 2005, 2007

Nyelvtudás:
Angol, orosz (középszint)

Szabadalom:
Két szabadalom a magyar beszéd mesterséges előállítása körében

Cégérdekeltségek:
Tinta Könyvkiadó, tulajdonos, Kissné Temesi Violával, feleségével közösen

Publikációk:
Könyv:

Képes Diákszótár, Akadémiai Kiadó, Főszerkesztők: Grétsy László, Kemény Gábor, 1992, a szerkesztésben közreműködött
Jókai-szótár, Unikornis Kiadó, 1994. Szerző. Társszerzők: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, J. Soltész Katalin, T. Somogyi Magda
Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. 1998. TINTA Könyvkiadó, főszerkesztő
Új szavak, új jelentések 1997-ből, társszerző Pusztai Ferenc, 1998.,
Szólások, 2005., társszerző Bárdosi Vilmos
Közmondások, 2005., társszerző Bárdosi Vilmos
Szinonimák, 2008., társszerző Bárdosi Vilmos
Magyar szólástár, Európai fogalomtár, Etimológiai szótár, Értelmező szótár+, Angol-magyar informatikai szótár (TINTA Könyvkiadó), a szótárak szerkesztésében közreműködött

Tanulmány:
55 tudományos cikk, magyar, angol, orosz, német, eszperantó nyelven a számítógépes nyelvészet, a mesterséges beszédelőállítás, a lexikográfia, a nyelvtörténet, a korpusznyelvészet, a szójelentés, a szókincsvizsgálat területéről

Könyvszerkesztés:
Computatinal lexicography Complex '90; Complex '92; Complex '94; Complex '96; Complex '99; Complex 2003; Comlpex 2005; Kiefer Ferenccel, Pajzs Júliával közösen 7 kötet
Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. MTA Nyelvtudományi Intézete. Társszerkesztő: Zaicz Gábor
Szófejtés - szótárírás - nyelvtudomány-történet. Kiss Lajos válogatott írásai. TINTA Könyvkiadó, 2002. Társszerkesztő: Gerstner Károly

Sorozatszerkesztés:
A Magyar nyelv kézikönyvei, I-XVI., TINTA Könyvkiadó
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 1-86., TINTA Könyvkiadó
Az ékesszólás kiskönyvtára, 1-7., Bárdosi Vilmossal közösen, Tinta Könyvkiadó

Kitüntetések:
Akadémiai Ifjúsági Díj (1984),
Braille Emlékérem (1996),
Fitz József-díj (1999),
Pro Cultura (2000)

Szakmai szervezetben tagság:
Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag (1979-től)
Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, tag (1998-tól)
MTA Szótári Munkabizottság, tag (2001-től)
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, választmányi tag (2007-től)

Társadalmi tevékenység, tagság:
Albertfalvi Keresztény Társaskör, alapító tag, tag (1993-tól), elnök (1993-2002),
Szarvas Gábor Asztaltársaság, tag (2003-től), titkár (2005-től)
Papp Ferenc Baráti Kör, tag

Ismeretterjesztő munka:
Hozzávetőleg 20 előadás a magyar szókincs történetéről, a régi és az új magyar szavak életéről, Debreceni Nyári Egyetem (több alkalommal), Békés-Tarhosi anyanyelvi napok, 2005, 2006, 2007

Hobbi:
A magyar nyelv régi és új szótárainak gyűjtése, kiállítások rendezése a magyar szótárak története, valamint a magyar bibliafordítások története témakörben

Egyéb:
Albertfalvi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestület, tag (1986-tól)
Albertfalvi Egyházközségi Levél szerkesztője (évente 4 szám, 1986-tól)
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola, alapító tag (1992)

Elérhetőség:
Telefon: (1) 371 05 01,
drótposta: kissgabo kukac tintakiado pont hu,
honlap: www.tintakiado.hu/kissgaborhttp://www.tintakiado.hu/kissgabor/