Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kondorosi út 17.

Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat, 2015.
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki romániai magyar iskolai könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a http://www.tintakiado.hu/palyazat címről

Érdeklődni az info@tintakiado.hu e-mail címre küldött kérdéssel lehet, ill. a 00-36-1-371-05-01 telefonszámon.

A pályázat célja
A romániai magyar oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy felmérés eredménye azt mutatja, hogy a romániai magyar iskolai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok a nyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére és az identitás őrzésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a romániai magyar közoktatásban is széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája, a könyvek teljes ára és kedvezményes pályázati ára:

1. Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák és fogalomköri csoportok: 200 Lej helyett 100 Lej
2. Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára (A leggazdagabb magyar szinonimaszótár): 110 Lej helyett 55 Lej
3. Magyar közmondások nagyszótára: 120 Lej helyett 60 Lej
4. Régi szavak szótára. Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata: 120 Lej helyett 60 Lej
5. Magyar ellentétszótár. Ellentétes jelentésű szavak szótára. Segédkönyv a stílus- és verselemzésekhez: 68 Lej helyett 34 Lej
6. Magyarító szótár. Idegen szavak magyarul: 68 Lej helyett 34 Lej
7. Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete: 140 Lej helyett 70 Lej
8. Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára: 120 Lej helyett 60 Lej
9. Állatnevek enciklopédiája. A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája: 104 Lej helyett 52 Lej
10. Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink eredete: 86 Lej helyett 43 Lej
11. Növénynevek enciklopédiája. Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása: 104 Lej helyett 52 Lej
12. Rövidítések enciklopédiája. 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata: 104 Lej helyett 52 Lej
13. Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi-szótárból: 140 Lej helyett 70 Lej
14. Nyelvi játékaink nagykönyve: 104 Lej helyett 52 Lej
15. Anthologia hungarica. A régi világ tüköre. Négy évszázad művelődéstörténeti emlékei nyelvünkben az Erdélyi magyar szótörténeti tárból: 86 Lej helyett 43 Lej
16. 4 nyelvi készségfejlesztő munkafüzet: Keresztnevek, Szólások-közmondások, Szókincsbővítő, Szövegértési feladatok: 36 Lej helyett 18 Lej

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 60.000 Lej-ig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden romániai alsó-, közép- és felsőfokú tanintézet vagy az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 300 és 4000 Lej közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 300 Lejt.

A pályázat időtartama
A Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2015. április 1-től 2015. május 8-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresí-tett pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2015. május 20-ig elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a készpénzfizetési számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.
Budapest, 2015. március 16.
Kiss Gábor igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári munkabizottságának tagja

A Tinta Könyvkiadó újdonságai, sikerkönyvei

Magyar tavasz könyvcsomag

Tinta Knyvkiad: Magyar tavasz könyvcsomag
Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat

Tinta Knyvkiad: Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat
Magyar motívumok kifestőkönyve

Tinta Knyvkiad: Magyar motívumok kifestőkönyve
Shakespeare-idézetek

Tinta Knyvkiad: Shakespeare-idézetek
Madárnévkalauz

Tinta Knyvkiad: Madárnévkalauz
Túlzásba vitt szavak

Tinta Knyvkiad: Túlzásba vitt szavak
Magyar szókincstár

Tinta Knyvkiad: Magyar szókincstár
Magyar közmondások nagyszótára

Tinta Knyvkiad: Magyar közmondások nagyszótára

A Tinta Könyvkiadó sikerlistája

2015 - február
1.Megelőzöm a diszlexiát!
2.Legyőzöm a diszlexiát!
3.Angol-magyar beszédfordulatok
4.Német társalgási zsebkönyv
5.Kis magyar tájszótár
6.Magyar értelmező szótár diákoknak
7.Angol-magyar alapszótár
8.Angol elöljárós és határozós igék szótára
9.Magyar-német alapszótár
10.Német-magyar alapszótár
Teljes lista


topszotar.hu
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó
A nap idézete Shakespeare-től:
A lány szemérmetességében...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2014-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter
hírlevél

feliratkozás
A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki. Havi két hírlevelet küldünk újdonságainkról, akcióinkról.
Eddigi nyertesek.