Tinta Könyvkiadó

Kazinczy Ferenc tanév végi könyvjutalmazási és könyvtárbővítési pályázat 2019

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áronA részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]


A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A pályázható könyvek, szótárak listája
1. Anya-nyelv-kincs (Újdonság)
2. Anya-nyelv-búvár
3. Poétikai kisszótár (Újdonság)
4. Itt van a kutya elásva!
5. Nyelvészeti kisszótár
6. Nincsen rózsa tövis nélkül
7. Nem csak szóból ért az ember
8. Nagy magyar tájszótár (Újdonság)
9. Magyar ellentétszótár
10. Régi szavak szótára
11. Magyar-olasz alapszótár (Újdonság)
12. TOP 2000 ungarische Wörter (Újdonság)
13. Magyar-angol szólásszótár (Ismét kapható)
14. Vámmentes gondolatok
15. Miért értjük félre egymást? (Ismét kapható)
16. Meseszótár (Ismét kapható)
17. Kutyaszótár
18. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
19. Mai magyar nyelvújítás
20. Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet (Újdonság)
21. Nyelvjárástani munkafüzet
22. A tulajdonnevek helyesírása
23. Szókincsbővítő munkafüzet
24. Szövegtani munkafüzet
25. Hasonlatok munkafüzet
26. Szövegértési feladatok
27. Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból
28. Magyar közmondások könyve
29. Jézus és a démonok imája
30. Magyar motívumok kifestőkönyve
31. Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve
32. Középkori szentek bölcsességei (Újdonság)
33. Tégy szert bölcsességre (Újdonság)
34. Úton Isten felé
35. Szent Biblia


A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak a kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.


A pályázat időtartama
A Kazinczy Ferenc tanév végi könyvtárbővítési pályázatra 2019. május 7-től 2019. június 8-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.


A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. június 14-ig elküldi a megrendelt szótárakat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.


Budapest, 2019. május 3.


Kiss Gábor igazgató,
Lőrincze Lajos díjas főszerkesztő
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.