Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

230 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9639372382
2002

Kemény Gábor monográfiája azoknak a kutatásoknak a főbb eredményeit foglalja össze, amelyeket a szerző, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Miskolci Egyetem tanszékvezető docense az elmúlt másfél évtizedben a nyelvi kép témakörében folytatott. 

A kötet bevezető része a stílus mibenlétén és a stilisztika feladatain töprengve tekinti át ennek a helyét kereső határtudománynak, interdiszciplínának az elméleti alapkérdéseit. 

A második rész a nyelvi kép stilisztikájának, szemantikájának és főbb fejezeteit tartalmazza. Többek között arra a kérdésre keres választ, „rendellenes” vagy „szabályszerű” jelenség-e a nyelvben a képszerűség, a nyelvi kép. A zárófejezet Móricz, Babits és Krúdy egy-egy művének példáján mutatja be a nyelvi kép szövegszervező funkcióját. 

A könyv néhány szövegelemzéssel, Krúdy, Márai és Vas István műveinek stilisztikai elemzésével zárul. Ezek az elemzések nem csupán a képanyagot, a képi szinten vizsgálják, hanem a műalkotás struktúrájának egészét és a képalkotásnak ebben elfoglalt helyét is. 

A kiadó abban a reményben bocsátja közre a monográfiát, hogy azt nemcsak a tudományos kutatók és oktatók forgatják majd haszonnal, hanem diákjaik, a stilisztikát tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók is. Ezt szolgálja a kötet végén található, több mint 400 tételből álló bibliográfia és az igen részletes tárgymutató is. 

 

Kemény Gábortól két cikkgyűjtemény is megjelent a TINTA Könyvkiadónál: Nyelvi mozaik (2007) és A nyelvtől a stílusig (2010) címmel.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XIV. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.