Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Gecső Tamás (szerkesztő): Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás: Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia

422 oldal, B/5, puhafedeles
2006

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 58. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2005 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

A kötetben közölt 50 tanulmány felöleli a nyelvtudomány napjainkban egyik legdinamikusabban fejlődő ágának, a kompetencia kutatásának számos területét. Az 1950-es évek végén megalkotott, Noam Chomsky nevéhez fűződő nyelvi kompetencia fogalmát az 1970-es évek elején Dell Hymes amerikai nyelvész a kommunikatív kompetencia fogalmával egészítette ki. A két fogalomhoz besorolt kutatások arra keresnek választ, hogy milyen a beszélő, illetve a hallgató fejében reprezentálódott elvont nyelvtudás. A kutatások fő iránya annak a nyelvi tudásnak, szabályrendszernek és lexikonnak a vizsgálata, amely a beszélőt képessé teszi arra, hogy végtelen számú mondatot (megnyilatkozást) hozzon létre, a hallgatót pedig ellátja azzal az ismerettel, hogy azelőtt soha nem hallott mondatokat (megnyilatkozásokat) megértsen. Ugyanakkor a kompetencia­kutatások ma már nem hagyják figyelmen kívül annak a társadalmi és kommunikációs környezetnek a hatását sem, melyben az egyes megnyilatkozások létrejönnek. 

A tanulmányok széles körben vizsgálják a kommunikatív és a nyelvi kompetencia fogalmát – kitekintenek többek között a szaknyelv, a nyelvművelés, a kulturális háttér, az oktatás, a szövegstilisztika, a fordítás, a szókapcsolatok, a rejtvényfejtés, a nyelvtervezés és a kompetencia kapcsolatára. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvé­szeket. 

 

Az Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásaiból a következő tanulmány­kötetek jelentek meg: 

A szinonimitásról, 1997; 

Poliszémia, homonímia, 1998; 

Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; 

Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; 

Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; 

Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; 

Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007; 

Jel és jelentés, 2008; 

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, 2009; 

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 2010; 

Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat, 2011; 

Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata, 2012; 

Nyelvhasználat a médiában, 2013; 

Nyelv és kép, 2014; 

Nyelv, kultúra, társadalom, 2015.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 58. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.