Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Szathmári István: A stilisztikai alakzatok rendszerezése

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szathmári István: A stilisztikai alakzatok rendszerezése

205 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9637094539
2006
Előszó7
Köszöntő az ELTE Stilisztikai Kutatócsoportjának jubileumi konferenciáján8
Meghívó9
SZATHMÁRI ISTVÁN
Az alakzatok rendszerezéséről11
BENCZE LÓRÁNT
Stílus, Weltanschauung és viselkedés16
ADAMIK TAMÁS
A szóképek rendszere az antik retorikában és grammatikában30
EŐRY VILMA
Az alakzatok és a norma43
HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET
Archaizálás és retorizáltság49
TOLCSVAI NAGY GÁBOR
A transzmutáció jelentéstana61
SZIKSZAINÉ NAGY IRMA
A kérdésalakzatok tipizálásának gondjai68
NAGY L. JÁNOS
Az alakzatok hangzásához74
TÁTRAI SZILÁRD
Az alakzatok kontextuális értelmezéséről83
PETHŐ JÓZSEF
Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben90
KOCSÁNY PIROSKA
A (kognitív) metonímia körül99
ROZGONYINÉ MOLNÁR EMMA
Az ellentételezés az alakzatok körében112
V. RAISZ RÓZSA
A körmondat mint alakzat119
CS. JÓNÁS ERZSÉBET
Detrakció és kohézió a párbeszédben130
JENEI TERÉZ
Az irónia alakzatai Babits Mihály Halálfiai című regényében143
CZETTER IBOLYA
Szentenciák és aforizmák Márai Sándor Ég és Föld című művében151
PORKOLÁB JUDIT – BODA ISTVÁN KÁROLY
Jellemző alakzatok és jelentésük vizsgálata Radnóti Miklós egy versében 157
KABÁN ANNAMÁRIA
Alakzattársulások versszövegformáló szerepe170
KINCSES KOVÁCS ÉVA
Az oxymoron mint stiláris alakzat a modern költészetben176
LŐRINCZ JULIANNA
Az alakzatok fordítási kérdései185
SÁJTER LAURA
Prosopopoeia vagy az „arc” figurája190
DOMONKOSI ÁGNES
Az elhallgatva kimondás változatai: nyelvi megformáltság, működés és funkció a praeteritio alakzatában199
Zárószó206

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 55. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár