Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó (szerkesztő): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről

300 oldal, B/5, puhafedeles
2100 Ft
ISBN 9789637094750
2007

Ez a kötet a nyelvművelésről szól, a nyelvművelésről idestova két évtizede folyó vitákhoz kíván új nézőpontokat is kijelölve kapcsolódni. Ám az ilyen témájú kiadványoktól feltűnően különbözik abban, hogy nem valamelyik „tábor” híveinek írásait tartalmazza, hanem olyan szerzők szerepelnek benne, akiket a közvélemény más-más irányzatok képviselőinek tart. Ennek ellenére a kötetben megszólaló szakemberek döntő többsége valójában ugyanahhoz a „tábor”-hoz tartozik: a beszélőknek a nyelvhasználat dolgaiban való segítését, a nyelvi ismeretterjesztést, sőt a nyelvi változásokba való beavatkozást is értelmes és szükséges tevékenységeknek tartók „táborába”. A szerzők többségének szilárd meggyőződése: a nyelvművelésnek éppúgy, mint a nyelvalakítás egyéb válfajainak az igazi ellenségei nem valamely irányzat képviselői, hanem a szakszerűtlenség, a felületesség, a felelőtlenség és az etikátlanság.  

Arra, hogy a kötetben megszólaló szakemberek valóban szívügyüknek tartják a nyelvalakítást, bizonyság, hogy több összejövetelt is szerveztek (s továbbiakat is terveznek) a nyelvalakítás fontos kérdéseinek megvitatására. A kötet két ilyen témájú alkalmazott nyelvészeti műhelytalálkozó anyagát tartalmazza. A két találkozón munkacsoportok dolgoztak azon, hogy a legfontosabb kérdésekben közös álláspontot alakítsanak ki, ezt pedig tézisek formájában rögzítsék, és a szakmai nyilvánosság elé tárják. Bár ez a még mindig jelentős felfogásbeli különbségek miatt nem sikerült, a közös beszélgetések, viták, konzultációk, amelyek a találkozók után is folytatódtak az internet segítségével, azt eredményezték, hogy a kötet írásainak többsége nem „beszél el” a többi mellett, hanem érzékenyen reflektál a bennük található, témájába vágó gondolatokra. S ebben különbözik ez a kötet attól a néhánytól is, amelyek szintén helyet adnak ugyan mindkét „tábor” képviselőinek, ám a bennük található írások nem mentek – nem is mehettek – át ehhez hasonló összecsiszolódáson.  

A kötetet egyaránt ajánljuk a nyelvművelés odaadó híveinek, elkötelezett bírálóinak és elvszerű elvetőinek, továbbá mindazoknak, akik nyelvi problémáik megoldásához igénylik a szakemberek segítségét, és többet szeretnének tudni a nyelvalakító tevékenység szakmai hátteréről. 


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 71. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár