Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben

266 oldal, B/5, keménytáblás
2400 Ft
ISBN 9789637094774
2007

Az utóbbi évtizedekben egyre több munka jelenik meg a beszéd kutatásával kapcsolatban. Ez a hiánypótló kötet a magyar mássalhangzó-kapcsolódások szerkezetének összefoglaló és részletes vizsgálatával foglalkozik. Ilyen átfogó jellegű mű most jelenik meg először magyarul. 

A beszéd hangsorépítésében a magánhangzók (V) és mássalhangzók (C) egyfajta váltakozása teszi lehetővé, hogy a percepció számára változatos, egymástól megkülönböztethető hangsorokat ejtsünk. A hangsorok felépítése során (amikor beszélünk) alapvetően négyféle hangkapcsolódási forma jöhet létre: a leggyakoribbak a mássalhangzóból magánhangzóba (CV), illetve magánhangzóból mássalhangzóba (VC) való hangkapcsolódások, ritkábban fordulnak elő a magánhangzó-magánhangzó (VV), és a mássalhangzó-mássalhangzó (CC) kapcsolatok.  

A könyv e legutóbbi formával foglalkozik, a kettő és többelemű magyar mássalhangzó-kapcsolódásokat vizsgálja, azokat is leginkább artikulációjuk, koartikulációjuk és az abból adódó akusztikai szerkezetük, valamint annak változása szempontjából. A kötetben a vizsgálódások alapját a CC kapcsolatok képezik, ugyanis ezek a kapcsolatok alkotják a mássalhangzó-kapcsolódások alapelemét. Úgy tekintjük, hogy a három- és többelemű mássalhangzó-kapcsolatok alapvetően CC kapcsolatokból levezetve vizsgálhatók, hiszen felfoghatók úgy is, hogy azokból épülnek fel. Az olvasó minden CC kapcsolatra talál adatot. Ezen felül a leggyakoribb három-, négy- és ötelemű kapcsolatokat is tárgyaljuk. A függelékben értékes táblázatokat adunk közre a mássalhangzó-kapcsolatok gyakorisági előfordulásáról, szerkezeti felépítéséről.  

A könyvhöz szervesen hozzátartozik a szintén újdonságnak számító internetes, interaktív honlap (http://fonetika.nytud.hu/cccc), amelynek beszédadatbázisa tartalmazza az itt tárgyalt hangkapcsolatok mintaszavait. Ez az első nyilvános magyar beszédkutatási adatbázis, amelyhez bárki hozzáférhet és tanulmányozhatja a beszéd és azon belül a mássalhangzó-kapcsolódások szerkezeti felépítését. 

A kötetet elsősorban a felsőfokú oktatás több területének ajánljuk, de eredményesen forgathatják középiskolai magyartanárok is, és mindenki, akit érdekel a beszéd szerkezeti felépítése. Az itt közölt vizsgálati anyag hozzájárulhat a nyelvészek, a beszédkutatók, a kommunikációs mérnökök, a beszédtechnológiával foglalkozó szakemberek mindennapi kutató munkájához is.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 72. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár