Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe
A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe

356 oldal, B/5, puhafedeles
2940 Ft
ISBN 9789639902091
2009

E kiadvány a szerzőnek azokat az írásait tartalmazza, amelyek szorosan kapcsolódnak a nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdéseihez. 

A kötet három fő részből tevődik össze: I. A nyelv mint a nyelvtudomány tárgya és szerepe a világ nyelvi képének megalkotásában; II. A világkép a nyelvben; III. Metainformációs (metaszövegbeli) operátorok. 

Az I. rész a következő kérdéseket tárgyalja: a természetes nyelv fogalma; néhány gondolat a nyelv és a nyelvhasználat kapcsán; a nyelv fogalma a nyelvhasználat tükrében; a nyelvtudomány tárgyáról és metodológiai státuszáról; a nyelvtudomány paradigmái; a természetes nyelv fogalma a nyelvtudományi paradigmák tükrében; néhány megjegyzés a nyelv kognitív felfogásához; az ábrázolás fogalma a kognitív nyelvészetben; a profilírozás mint nyelvészeti fogalom; kategóriák, kategorizáció és a szavak mögött rejlő világ (világok); a nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgya; a világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei. 

A II. rész az alábbiakról szól: a szavak kapcsolódási mechanizmusa a világ nyelvi képének tükrében; a nyelvi kommunikáció modelljének nyelvi képe; a pozitív érzelmek konceptualizálásának néhány kérdése; a félelem tartományába tartozó negatív érzelmek konceptualizációja; az anya fogalmának nyelvi képe a magyar nyelvben; az apa/atya fogalmának nyelvi képe a magyar nyelvben; a család fogalma a világ magyar nyelvi képében; a fej nyelvi képe a magyar nyelvben; a kéz nyelvi képe a magyar nyelvben; a föld nyelvi képe a magyar nyelvben; a haza fogalma a világ magyar nyelvi képében; nemzeti sztereotípiák a magyar és a lengyel közmondásokban és frazeológiai kapcsolatokban; a lengyel-magyar kontrasztív szemantika kérdései. 

A III. rész a kommunikációs fragmentumok összetevőit képező metainformációs (metaszövegbeli) operátorokat elemzi: a jelentés metainformációs mutatói a szövegben; a kötőszók mint metaszövegbeli operátorok; a mond komponenst tartalmazó metaszövegbeli operátorok; a szövegkezdő metainformációs mondatok struktúrája és funkciói; az aha, igen, mi, valamint a replika végét jelző (expresszív) metaszövegbeli operátorok; az információ befogadásának módjai, a vevőre gyakorolt hatása, valamint az információs berendezés memóriájának az állapotáról szóló metainformációs igék; az információ értékéről szóló metainformációs igék a magyar nyelvben; a metanyelvi struktúrák szerepe a jelentés módosításában; az információ feldolgozásáról szóló metainformációs igék a magyar nyelvben; a recenzió mint metainformációs közlés; néhány megjegyzés az információ fogalmáról és terjedelméről. 

Kötetünket azzal a meggyőződéssel adjuk közre, hogy az olvasó több új és hasznos információt talál benne a címben jelzett problémakörből. 

 


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 86. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár