Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Bánréti Zoltán (szerkesztő): Rekurzió a nyelvben II.
Neurolingvisztikai megközelítés

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bánréti Zoltán: Rekurzió a nyelvben II.

168 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902831
2011

A rekurzió emberi képesség,amely lehetővé teszi például, hogy egy mondat saját összetevőjeként tartalmazzon egy másik tagmondatot, és ez ismétlődhessen, vagy éppen egy szót komponenseként tartalmazzon egy összetett szó. A rekurzió révén potenciálisan végtelen számú, különböző mondatot hozhatunk létre. A matematikai rekurzióval tetszőleges nagyságú számot tudunk előállítani úgy, hogy valamely számhoz 1-et adva egy másik számot hozunk létre. A képek is lehetnek rekurzívok, például a „kép a képben” jelenség. A 'tudatelméleti' képesség, amivel mások mentális állapotaira következtetünk, egy hiedelemnek egy másikba történő, rekurzív beágyazásán alapul: 'mi úgy gondoljuk, hogy egy második személy úgy gondolja, hogy egy harmadik személy azt gondolja...' 

A kutatásokban ép személyekkel, agyi sérülést szenvedett afáziás személyekkel és Alzheimer-kórral élő személyekkel végeztünk nyelvi teszteket. Azt vizsgáltuk, hogy az agyi szöveteket ért sérülések miképpen érintik a rekurzióra vonatkozó képességeinket, és tudunk-e visszakövetkeztetni az ép rendszerekre. Bemutatjuk a mondattani rekurzió korlátozódásainak specifikus mintázatait afáziában és Alzheimer-kórban, valamint a lexikai rekurzió műveleteit az összetett szavak megalkotásában. A tudatelméleti következtetések kölcsönhatásban állnak az előbbiekkel. Néhány személynél a számolási műveletekhez szükséges rekurzió elérhetőségét is teszteltük. 

Olyan modell mellett érvelünk, melynél a nyelvi, a tudatelméleti és a számolási folyamatok számára létezik egy közös rekurzív műveleti modul az elmében. Ez a rekurzió modul Alzheimer-kórban csak korlátozottan érhető el a tudatelméleti és a számolási rendszerek számára, de elérhető a nyelvi szerkezeti reprezentációknak, míg az agrammatikus afáziában a nyelvi szerkezetek reprezentációi lekapcsolódhatnak a rekurzió modulról, miközben a tudatelméleti és a számolási rendszerek elérhetik azt. Az elme rekurzív műveleteinek hierarchikus, interaktív szinteket tartalmazó modelljére teszünk javaslatot. 

A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben OTKA-konzorcium keretében született három kötet a következő: 

Rekurzió a nyelvben I. Prozódiai megközelítés

Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés

Rekurzió a nyelvben III. Pszichológiai és idegtudományi megközelítés.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 124. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.