Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Fóris Ágota, Pálfy Miklós (szerkesztő): A lexikográfia Magyarországon

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Fóris Ágota, Pálfy Miklós: A lexikográfia Magyarországon

196 oldal, B/5, puhafedeles
2100 Ft
ISBN 9637094148
2005

Az idők folyamán a nyelvek leírásának két jól elkülöníthető része alakult ki. Az egyik a nyelv szabályszerűségeit, azaz nyelvtanát írja le, ezt hagyományosan grammatikának nevezzük. A másik rész a lexikográfia, ez a nyelv szavait leltározza, a szókészlet egyes elemeit különféle - értelmező, etimológiai, kétnyelvű stb. – szótárakban veszi lajstromba. A két rész – a grammatika és a szókészlet – szorosan összefügg, hiszen a nyelvtani szabályok nagy része a szótárban lévő szavak kapcsolódásának mikéntjét és a szavak mondatba illesztésének módját adja meg. 

A magyar nyelvtan leírását, kutatását az elmúlt évszázadokban folyamatosan – egy-egy korban akár többen is – kiemelkedő módon végezték. Ezzel ellentétben a szókészlet vizsgálata és így a szótárírás is igen gyakran, sajnálatos módon hátérbe szorult. Természetesen a közelmúltban is voltak néhányan, akik igen magas színvonalú tanulmányokban fejtették ki nézetüket és kutatási eredményeiket a szótárírásról. Elég ha Országh Lászlóra, a nagy magyar–angol szótárak és a hétkötetes értelmező szótár főszerkesztőjére vagy O. Nagy Gáborra, a neves közmondás és szóláskutatóra utalunk. Nem feledkezhetünk el Kiss Lajosról sem, aki egymaga állította össze a földrajzi nevek kétkötetes etimológiai szótárát. 

A pécsi doktori iskola vezetője, Szépe György jól érezte néhány évvel ezelőtt, hogy hasznos, hiánypótló, ha a magyar lexikográfusok legjavát meghívja egy-egy előadásra Pécsre, a Janus Pannonius Tudományegyetemre, hogy számoljanak be kutatásaikról, éppen aktuálisan szerkesztett szótárukról. Fóris Ágota és Pálfy Miklós által szerkesztett kötetünk első felében az olvasó az ott elhangzott 7 előadás szerkesztett változatát olvashatja. A kötet második részében a doktori iskola résztvevőinek egy-egy kisebb, kiérlelt cikkét adjuk közre. 

A kötet írásai a lexikográfia számos izgalmas oldalát mutatják be. A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik a mindennapi szótárhasználaton túl többet szeretnének tudni arról, hogy milyen elvek vezérlik a szótárszerkesztőt aprólékos munkája közben. Ugyanakkor az érdeklődő olvasó a kötet tanulmányai révén bepillantást nyerhet a szótárírás gyakorlati részébe is.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXXV. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár