Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó

Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok
Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok

178 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9789634090526
2016

A mondattani elv és a kisnyelvtanok c. tanulmány az 1868-as Eötvös József-féle népoktatási törvény utáni korszakkal foglalkozik. Mintegy kilencven korabeli elemi iskolai nyelvtant értékel, ezáltal hozzájárul a leíró nyelvtan írásáról és tanításáról alkotott kép teljesebbé tételéhez, illetőleg adalékokat szolgáltat vezető nyelvészeink, Simonyi Zsigmond és Szinnyei József munkásságához. Ekkorra alakultak ki a mondattani alapú nyelvtanok; a tanulmány rámutat eredetükre, s tárgyalja fokozatos kibontakozásukat. Bemutatja a többi anyanyelvi tárgy – beszéd- és értelemgyakorlatok, írás- és olvasástanítás – népiskolai tanítását is, középpontjában azonban a nyelvtan áll. 

A régi tankönyvek és folyóiratok tanulmányozása nyomán egy hihetetlenül gazdag világ bontakozik ki, mely megérdemli, hogy ismerjük. Az eötvösi nemzedék szakértelme és lelkesedése szerénységre inti a mai szakembert, lelkesíti az új keresésére, de ugyanakkor a hagyományok és a nemzeti sajátosságok megőrzésére is figyelmezteti, és nem utolsósorban: sok ismeretre megtanítja. 


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 183. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár