Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője

172 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789634090557
2016
BÁRDOSI VILMOS: Bevezető        7
ALBERT SÁNDOR: A szótól a frazémáig – a fordító útja        11
BALÁZS GÉZA: Az álom frazeológiája        23
BAŃCZEROWSKI JANUSZ: Madárnevek a magyar frazeológiában        31
BENŐ ATTILA: A frazéma mint kontaktusjelenség        37
CSÁSZÁRI ÉVA: Gúny és irónia a szlovák–magyar frazeológiai kapcsolatok tükrében        
49
DUDÁS MÁRIA: Nemzeti sztereotípiák a magyar és bolgár frazeológiában        55
DZIEWOŃSKA-KISS DOROTA: A kenyér, só és a bor nyelvi képe a magyar és a lengyel frazeológiai kapcsolatokban        
61
FRANK TIBOR: Frazeológiai kapcsolatok a brit és amerikai történetírásban       69
HORVÁTH KRISZTINA: A franyol polgárháború. Nyelvközi megértés és költői funkció        
79
IMRE ATTILA: Frazeológia és jogi terminusok        87
JEREMIÁS ÉVA: Perzsa Evangélium-fordítások az állandósult szókapcsolatok tükrében        
95
KESZLER BORBÁLA: Frazeológia és foglalkozások, mesterségek a 16–17. századi orvosi nyelvben és ma        
109
KLAUDY KINGA – KOVÁCS MARIETTA: Frazeologizmusok a szótárban és a fordításban – a fordítói kreativitásról        
119
PACSAI IMRE: A párhuzamos frazeológiai egységek hordozta kontaktusokról        129
PÁTROVICS PÉTER: A ‘torma’ nyelvi képe a lengyel és az osztrák frazeológiában        139
VESZELSZKI ÁGNES: A hashtag mint új frazeologizmus?        147
ZACHAR VIKTOR: Frazeologizmusok Timur Vermes Er ist wieder da című német regényében és annak magyar fordításában        
159
A KÖTET SZERZŐI        171

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 185. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.