Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban

174 oldal, B/5, puhafedeles
1890 Ft
ISBN 9637094628
2007

Nyelvpolitika, nyelvtörvény, nyelvhasználati rendelet, hivatalos nyelv, államnyelv: csupa olyan fogalom, amelyekkel lépten-nyomon találkozhatunk modern világunkban, akár a Kárpát-medence népeivel, nemzeteivel, akár az Európai Unió országaival vagy hivatalaival kapcsolatban – és nem is mindig érzelem- és feszültségmentes összefüggésben. Van-e azonban értelme ezeket a fogalmakat a Római Birodalomra vonatkoztatva használni? Van-e létjogosultsága annak, hogy a nyelvpolitika modern megközelítési módszerét a Római Birodalomra alkalmazzuk? Milyen formában jelent meg a nyelvpolitikai gondolkodásmód az antik viszonyok között? Léteztek-e nyelvtörvények, nyelvhasználati rendeletek a Római Birodalomban? Egyetlen hivatalos nyelve volt-e a soknyelvű és sokféle nép által lakott Birodalomnak, netán kettő, vagy annál is több? Változott-e az idővel a Római Birodalom vezető rétegének nyelvpolitikai gondolkodásmódja és eszköztára? Milyen szerepet játszottak e folyamatban a nagy egyéniségek, különösen Róma császárai? A Római Birodalom történeti fejlődése hatással volt-e a római nyelvpolitika alakulására? Milyen források használhatók fel e kérdések megválaszolásakor? Hasznosíthat-e valamit az Európai Unió a Római Birodalom nyelvpolitikai elméletéből és gyakorlatából?  

Ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására tesz kísérletet Adamik Béla könyve, méghozzá egy igen tág, a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 9-10. századig tartó intervallumban, tehát a Római Birodalom szinte teljes fennállásának időkeretén belül. Eme „időutazás” során a könyv fejezetei bemutatják, hogy a római nyelvpolitikai gondolkodás hogyan alakult ki a köztársaság idejében, hogyan fejlődött tovább a császárkorban, és mivé alakult a bizánci korszakban. E munka lapjai leírják a Római Birodalom hivatalos nyelvhasználatának történetét, különös tekintettel a latin és a görög nyelv közötti választási gyakorlat alakulására, a kezdetektől egészen a bizánci korig. Így az érdeklődő olvasó remélhetőleg teljes képet kap a római nyelvpolitika elméletéről és gyakorlatáról.  

Adamik Béla 1969-ben született, 1995 óta tanít, 2001-től adjunktusként az ELTE BTK Latin Tanszékén. Kutatási területe a latin nyelv és használatának története. A Római Birodalom nyelvpolitikájának különböző aspektusaival évek óta foglalkozik: e tárgykörben több előadást tartott hazai és külföldi szakkonferenciákon, és számos tanulmányt publikált magyar és német nyelven. E nemcsak hazai, de világviszonylatban is hiánypótló kötet a szerző mintegy nyolc évig tartó kutatásainak eredményeit foglalja össze közérthető formában.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 62. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár