Tinta Könyvkiadó

Kazinczy Ferenc IV. pályázat a kimagasló eredményt elért tanulók tanév végi könyvjutalmazására - Iskolák részére [a részletek itt:]

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki magyarországi oktatási intézmények és fenntartóik részére
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS AZ ADATLAP INNEN LETÖLTHETŐ WORD FORMÁTUMBAN

A pályázat célja
A magyarországi oktatási intézményekben tanuló és kimagasló eredményt elért tanulók tanév végi könyvjutalmazása magas színvonalú, az alap- és középfokú oktatásban és az önképzésben is jól használható könyvekkel, szótárakkal. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, érezve az oktatás kiemelt fontosságát, pályázatot ír ki, hogy az oktatási intézmények mind nagyobb számban jutalmazhassák, és ezzel további kimagasló eredményre ösztönözhessék a diáktehetségeket. A TINTA Könyvkiadó kiadványai, szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki. A TINTA Könyvkiadó szerzői szakterületük elismert szakemberei.


A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által megpályázott könyvek árának felét 2,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő alsó- és középfokú tanintézet.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Legalább 15.000 Ft értékben könyvek, szótárak beszerzése a TINTA Könyvkiadótól. Egy oktatási intézmény 15.000 és 150.000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázat időtartama
A Kazinczy Ferenc IV. pályázati kiírásra 2014. május 31-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázatba bevont könyvek közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendeli a kiadványokat. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2014. június 6-ig elküldi a megrendelt könyveket, szótárakat, elhelyezve a csomagban az átutalásos számlát.
A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja.

A pályázatba bevont kiadványok listája:
1. Közmondások 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára. Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára. A 2 kötet együtt, ajándék munkafüzettel 1.980 Ft helyett 990 Ft
2. Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata 1.490 Ft helyett 745 Ft
3. Nem csak szóból ért az ember. A nonverbális kommunikáció eszköztára 1.490 Ft helyett 745 Ft
4. Anya – nyelv – csavar. Nyelvi fejtörők 1.490 Ft helyett 745 Ft
5. Anyanyelvi séták. Szavaink, neveink és szólásaink születése, életútja, titkokkal teli világa 1.490 Ft helyett 745 Ft
6. Találós kérdések. 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény 1.490 Ft helyett 745 Ft
7. Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata 1.490 Ft helyett 745 Ft
8. Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek jelentése, eredete, kapcsolódó népszokások. Ajándék munkafüzettel 4.990 Ft helyett 2.495 Ft
9. Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink eredete, jelentése, gyakorisága 4.990 Ft helyett 2.495 Ft
10. Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára 6.500 Ft helyett helyett 3.250 Ft
11. Régi szavak szótára. Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata 6.990 Ft helyett 3.495 Ft
12. Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák és fogalomköri csoportok. Ajándék Szókincsbővítő munkafüzettel. 11.990 Ft helyett 5.995 Ft
13. Latin–magyar alapszótár. 7000 latin szó magyar megfelelője 1.990 Ft helyett 995 Ft
14. Magyar–latin közmondásszótár. 2000 magyar közmondás, szólás klasszikus és újkori latin megfelelője 1.490 Ft helyett 745 Ft
15. Robinson Crusoe (Daniel Defoe). Nyelvtanulók számára rövidített és átdolgozott angol-magyar kétnyelvű változat 1.490 Ft helyett 745 Ft

Budapest, 2014. április 29.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

TINTA Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kondorosi út 17. Fax: (1) 371 05 02, e-mail: marketing@tintakiado.hu
Felvilágosítás: TINTA Könyvkiadó, Tel.: (1) 371 05 01
A pályázati ADATLAP letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár