Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó: Kazinczy Ferenc 2017. évi könyvtárbővítési és könyvtári állománygyarapítási pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.


A pályázat időtartama:
A Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázatra 2017. május 15-től 2017. június 16-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása:
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2017. június 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.
A részletes pályázati felhívás, a pályázható könyvek listája és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide:]

A megpályázható könyvek listája:
1. Neked van igazad? (ÚJDONSÁG) Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban; Aczél Petra
2. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai (Ismét kapható); Fodor István
3. Mit jelent? Diákszótár (ÚJDONSÁG) Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban; Daniss Győző
4. Magyar nyelv – Szintek, síkok, hálózatok (ÚJDONSÁG) középiskolai magyar nyelvtankönyv; Gaál Edit
5. 2 kiadvány együtt: Bevezetés a gendernyelvészetbe + Bevezetés a pragmatikába (két nyelvészeti szakkönyv); Huszár Á.; Tátrai Sz.
6. 500 rövid ókori sztori (ÚJDONSÁG) Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig; Kiss Bernadett (szerk.)
7. Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul (ÚJDONSÁG); Magay Tamás
8. 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről (Ismét kapható); Tótfalusi István
9. Tulajdonságszótár 3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása; Dormán Júlia, Kiss Gábor (szerk.)
10. 2 kiadvány együtt: Anya-nyelv-csavar (Ismét kapható) Nyelvi fejtörők + Anya-nyelv-ész (Ismét kapható) Újabb nyelvi fejtörők; Forgács Róbert
11. Fölszállott a páva 111 magyar népdal (ÚJDONSÁG); Palásthy Imre (szerk.)
12. Nyelvi játékaink nagykönyve; Grétsy László
13. Növénynevek enciklopédiája Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása; Rácz János
14. Állatnevek enciklopédiája A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája; Rácz János
15. Magyar közmondások nagyszótára (Ismét kapható); T. Litovkina Anna
16. 3 munkafüzet együtt: Szövegértési feladatok (Ismét kapható) + Szólások és közmondások munkafüzet + Helyesírási munkafüzet; Forgács R., Kertész R.; Bárdosi V., Csobothné H. M.; Fercsik E.
17. 3 kifestő együtt: Matyó motívumok kifestőkönyve (ÚJDONSÁG) + Kalocsai motívumok kifestőkönyve + Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve; Horváth Ágnes (szerk.)
18. Shakespeare-mesék (ÚJDONSÁG) Három mese angolul és magyarul nyelvtanulóknak; Charles és Mary Lamb
19. 2 kiadvány együtt: Magyar-angol szókincsbővítő szinonimaszótár (ÚJDONSÁG) + Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár; Kiss G., Szabó M.; Tóth R., Tukacs T.
20. 3 kiadvány együtt: Magyar-orosz alapszótár + Orosz-magyar alapszótár (ÚJDONSÁG) + Új szavak, új jelentések az orosz nyelvben (ÚJDONSÁG); Guszkova Antonyina, H. Tóth I.; Kugler K.
21. 3 kiadvány együtt: Top 2000 spanyol szó (ÚJDONSÁG) + Magyar-spanyol alapszótár + Spanyol-magyar alapszótár; Baditzné P. K., Balázs-Piri P.
22. 3 kiadvány együtt: Latin-magyar alapszótár (Ismét kapható) + Latin szókönyv Szócsaládok szerint rendezve + Magyar-latin közmondásszótár; Goreczky Zs.; Simonyi Zs.; Margalits E., Kovács E.
A Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat 2017. évi kiírására folyamatosan, de legkésőbb 2017. június 16-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

Budapest, 2017. május 8.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető INNEN>>

Kiss Gábor igazgató, Lőrincze Lajos-díjas főszerkesztő

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.