Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó

Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok

246 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9789634090793
2016

Brassai Sámuel (1797?–1897), „az utolsó erdélyi polihisztor” foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával, közgazdaságtannal és a zene elméleti kérdéseivel is, mindemellett a magyar nyelvtudomány nagy klasszikusa. Az MTA 1837-ben levelező, 1865-ben rendes tagjává választotta. A nyelvről, ezen belül is a magyar mondatról szóló tanulmányai ma sem kerülhetők meg, hiszen a magyar nyelv jellegzetességeiről, a magyar mondat szerkezetéről tett megfigyeléseinek majd mindegyike ma is érvényes. Elekfi László összesítése szerint Brassai Sámuel tudományos értékűnek minősíthető nyelvészeti tárgyú írásainak mennyisége meghaladja az ezer oldalt. 

Mondattani munkáiból A magyar mondat címmel adott ki több mint 500 oldalas válogatást a TINTA Könyvkiadó 2011-ben. E korábbi kötet hat nagy, komoly elméleti megállapításokat tévő tanulmányt tartalmaz. 

Jelen kötet – a Mondattani tanulmányok – további tizennyolc nyelvtudományi írást közöl Brassai Sámuel gazdag nyelvészeti életművéből. E kisebb írások közül jó néhány a korábbi kötet nagy tanulmányainak megállapításait finomítja, számos tanulmányban reflektál kortársai kritikáira; mindegyik írásnak alapgondolata, hogy a nyelv központi egysége a mondat, a nyelvészet központi kutatási területe a szintaxis, a mondattan. 

A most közreadott tanulmányok témája többek között: a magyar esetrendszer, a magyar birtokos szerkezetet, a magyar szórend, a magyar határozók szórendje, az alany, a szóösszetétel, a jelzős szerkezet, a magyar hangsúly, a szó- és beszédhiba, illetve a magyar nyelv rokonsága. 

Brassai Sámuel gazdag nyelvészeti munkásságából további köteteket érdemelnének még nyelvhelyességi, nyelvoktatási és stilisztikai tárgyú írásai, valamint a szövegelemzés, szövegértelmezés és fordítás kérdéseivel foglalkozó munkái. 

A Mondattani tanulmányok kötethez Kiefer Ferenc írt bevezetőt. Brassai Sámuel mondattani dolgozatainak jelen kötetben közreadott második tanulmánygyűjteményét ajánljuk mindazoknak, akik a nyelvtudomány-történet mellett érdeklődnek a modern nyelvészeti gondolatokat gyakran elsőként megfogalmazó Brassai-írások iránt. 


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 195. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár