Tinta Könyvkiadó

A Wekerle Sándor IV. könytári állománygyarapítási és könyvtárbővítési pályázat kiírása és a pályázatba bevont könyvek listája (A beadási határidő meghosszabbítva 2014. október 31-ig)

A TINTA Könyvkiadó Wekerle Sándor IV. könyvtári állománygyarapítási és könyvtárbővítési pályázata segítségével 50% kedvezménnyel vásárolhatnak az MTA által kitüntetett magyar szótárakból.
Nyelvészeti folyóiratok és pedagógiai szaklapok méltató ismertetéseket közöltek a szótárak magas színvonaláról.
A pályázaton nyertes könyvtárak az alábbi szótárakat, könyveket 50%-os kedvezményes pályázati áron szerezhetik be.
A pályázat legalább 15.000 Ft-os megrendelés esetén érvényes.
A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja.
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap Word formátumban letölthető innen is

A Wekerle Sándor III. könyvtárbővítési pályázatba bevont könyvek ismertetése:

1. Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára (Ismét kapható, 8. kiadás)
2. Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára
3. Magyar közmondások nagyszótára. Közmondások, szólásmondások, szállóigék, szentenciák és időjárási regulák gyűjteménye
4. Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. Munkafüzettel
5. Régi szavak szótára. Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata
6. Nyelvi játékaink nagykönyve. Nyelvi vonatkozású feladványok, rébuszok, fejtörők gyűjteménye
7. Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete (Ismét kapható)
8. Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink
9. Magyar ellentétszótár. Ellentétes jelentésű szavak szótára
10. Rövidítések enciklopédiája. 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata
11. Állatnevek enciklopédiája. A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája
12. Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval
13. Szómúzeum. Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára (Ismét kapható)
14. Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás; Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat (2 kötet)
15. Lassan a testtel Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban
16. Nem csak szóból ért az ember. A nonverbális kommunikáció eszköztára (Ismét kapható)
17. Bevezetés a kommunikációelméletbe. A hírek értéke (Újdonság)
18. Angol közmondások. 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője (Újdonság)
19. Német társalgási zsebkönyv
20. Halandó, ezeket megmondjad! Magyar nyelvű imádságok a XV–XVI. századból (Újdonság)
21. Érsekújvári kódex (1529–1531). DVD-melléklettel (Újdonság)
22. Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak részére szótár- és könyvállományuk gyarapítására.

A pályázat célja
A magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő könyvtár.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 150.000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2013. október 1-től 2013. november 8-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt, bejelöli, hogy postai utánvéttel vagy átutalással kíván fizetni. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A kiadó elküldi a megrendelt szótárakat a könyvtárnak, elhelyezve a csomagban a számlát.
A TINTA Könyvkiadó a nyertes pályázóknak postázási és postaköltség felszámolása nélkül juttatja el a szótárakat.

Budapest, 2013. szeptember 28.

Kiss Gábor
igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár