Tinta Könyvkiadó

Lőrincze Lajos VI. iskolai könyvtárbővítési pályázat, 2016. Meghosszabbítva 2016. március 25-ig. [TINTA Könyvkiadó]

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.


A pályázat időtartama:
A Lőrincze Lajos VI. iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2016. február 8-tól 2016. március 18-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.
A pályázat lebonyolítása:
A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2016. április 20-ig elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a 30 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.
A megpályázható könyvek listája:
     1. Szólások, közmondások eredete (újdonság)
     2. Helyesírási munkafüzet. Helyesírási feladatok a helyesírási szabályzat 12. kiadásához. (újdonság)
     3. Magyar értelmező szótár diákoknak (Ismét kapható!)
     4. Értelmező szótár+ (2 kötet)
     5. Magyar szókincstár (Ismét kapható!)
     6. 4 kiadvány együtt: Magyar motívumok kifestőkönyve + Magyar hímzésminták kifestőkönyve + A magyar díszítés alapformái kifestőkönyv + Magyar virágok kifestőkönyve (újdonságok)
     7. 2 kiadvány együtt: Magyar nyelvjárások + Kis magyar tájszótár
     8. 2 kiadvány együtt: Újságíróiskola + Bevezetés a kommunikációelméletbe
     9. 2 kiadvány együtt: A tiszta beszéd + Az értelmes beszéd
     10. 2 kiadvány együtt: Megelőzöm a diszlexiát! + Legyőzöm a diszlexiát! (Ismét kapható!)
     11. 2 kiadvány együtt: Állatnevek enciklopédiája + Növénynevek enciklopédiája
     12. Hogyan elemezzünk verset?
     13. Tulajdonságszótár (újdonság)
     14. 2 kiadvány együtt: Latin−magyar alapszótár + Magyar−latin közmondásszótár
     15. 2 kiadvány együtt: Magyar−spanyol alapszótár + Spanyol−magyar alapszótár
     16. 2 kiadvány együtt: In Quest of the Miracle Stag I−II
     17. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv (újdonság)
     18. Top 2000 English Words (újdonság)
     19. 3 kiadvány együtt: Angol−magyar kifejezések + Angol−magyar beszédfordulatok + Angol közmondások
     20. 2 kiadvány együtt: Túlzásba vitt orosz szavak + Magyar−orosz alapszótár (újdonság)
A Lőrincze Lajos VI. iskolai könyvtárbővítési pályázat 2016. évi kiírására folyamatosan, de legkésőbb 2016. március 18-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.


A pályázat lebonyolítása
A pályázaton indulók a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megrendeli a kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2016. áprili 16-ig elküldi a megrendelt könyveket, szótárakat, elhelyezve a csomagban az átutalásos számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja.


Budapest, 2016. február 4.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető INNEN>>

Kiss Gábor igazgató, Lőrincze Lajos-díjas főszerkesztő

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.