Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó: Bod Péter III. romániai könyvtárbővítési pályázat, 2016. [tovább]

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bod Péter III. romániai könyvtárbővítési pályázat, 2016.
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki romániai könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

A megpályázható könyvek listája:
1. Hogyan elemezzünk verset?: Szathmári István. 22 lej helyett 11 lej
2. Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata: Kiss Gábor. 22 lej helyett 11 lej
3. Magyar nyelvjárások: Cs. Nagy Lajos. 22 lej helyett 11 lej
4. Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval: Parapatics Andrea. 22 lej helyett 11 lej
5. Szómúzeum. Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára: Hajdu Endre. 22 lej helyett 11 lej
6. Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára: Bárdosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej
7. Szinonimák. 20.000 rokon értelmű szó dióhéjszótára: Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej
8. 11 lej; Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára: Bárdosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej
9. Újságíróiskola. Gyakorlati útmutató: Daniss Győző. 22 lej helyett 11 lej
10. 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről: Tótfalusi István. 30 lej helyett 15 lej
11. Helyesírási munkafüzet. Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához: Fercsik Erzsébet. 16 lej helyett 8 lej
12. Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára: Tótfalusi István. 120 lej helyett 60 lej
13. Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal: Eőry Vilma. 68 lej helyett 34 lej
14. Nyelvi játékaink nagykönyve: Grétsy László. 104 lej helyett 52 lej
15. Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár: Bárdosi Vilmos. 140 lej helyett 70 lej
16. Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezés, példamondat, szinonima, ellentét, szólás, közmondás, etimológia és fogalomköri csoportok: Eőry Vilma. 200 lej helyett 100 lej
17. Magyar közmondások nagyszótára. Közmondások, szólásmondások, szállóigék, közhelyszerű szólások, szentenciák, parabolák és időjárási regulák gyűjteménye: T. Litovkina Anna. 120 lej helyett 60 lej
18. Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. A leggazdagabb magyar szinonimaszótár: Kiss Gábor. 110 lej helyett 55 lej
19. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal. I-II. 104 lej helyett 52 lej
     A tiszta beszéd: Wacha Imre
     Az értelmes beszéd: Wacha Imre
20. Kezdő angol szótárcsomag (3 kiadvány). 90 lej helyett 45 lej
     Magyar-angol alapszótár: Vizi Katalin
     Angol-magyar alapszótár: Vizi Katalin
     Top 2000 English Words: Szabadkai Bernadett
21. Haladó angol szótárcsomag (3 kiadvány). 130 lej helyett 65 lej
     Angol közmondások. 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője: Nagy György
     Angol-magyar beszédfordulatok. 1200 szituációs kifejezés példamondatokkal a mindennapi társalgás nyelvéből: Nagy György
     Angol-magyar kifejezések. 3000 gyakori szókapcsolat, szólás és közmondás: Náray-Szabó Márton
22. Emelt szintű angol szótárcsomag (3 kiadvány). 120 lej helyett 60 lej
     Angol elöljárós és határozós igék szótára. 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar példamondatokkal: Nagy György
     Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár. 2750 angol szó 10500 szinonimája magyar megfelelőkkel: Tukacs Tamás
     Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv: Rónay Ágnes
23. Magyar kifestőkönyvek I-V. (5 kiadvány). 130 lej helyett 65 lej
     Magyar motívumok kifestőkönyve: Horváth Ágnes.
     A magyar díszítés alapformái. Kifestőkönyv: Horváth Ágnes
     Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve: Horváth Ágnes
     Magyar virágok kifestőkönyve
     Magyar hímzésminták kifestőkönyve: Horváth Ágnes
24. Klasszikus magyar versek angol antológiája, (2 kötet). 280 lej helyett 140 lej
     In Quest of the Miracle Stag I.: Adam Makkai (főszerkesztő)
     In Quest of the Miracle Stag II.: Adam Makkai (főszerkesztő)

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a http://www.tintakiado.hu/palyazat címről.

Érdeklődni a marketing@tintakiado.hu e-mail-címen, illetve a 00-36-1-371-05-01 telefonszámon lehet.

A pályázat célja
A romániai magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy felmérés eredménye azt mutatja, hogy a romániai magyar könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok a nyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére és az identitás őrzésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a romániai magyar könyvtárakban és a közoktatásban is széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 60.000 lejig támogatásként átvállalja. Vállalja a szállítási költségeket. Vállalja, hogy minden pályázati listán szereplő kiadványból 100 példányt jelen pályázat céljára elkülönít.A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden romániai könyvtár, iskola, múzeum, intézet alapítványa, ill. fenntartója.A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy intézmény 300 és 3000 lej közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 300 lejt.A pályázat időtartama
A Bod Péter III. romániai magyar könyvtárbővítési pályázatra 2016. április 4-től 2016. május 6-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 20-ig elküldi a megrendelt szótárakat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.Budapest, 2016. március 31.
Kiss Gábor, Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja


A pályázati kiírás és adatlap letölthető a http://www.tintakiado.hu/palyazat címről.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.