Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Bod Péter III. romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat

csomag: Bod Péter III. romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki romániai magyar iskolai könyvtárak bővítésére, szótárállományának gyarapítására 

 

A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a http://www.tintakiado.hu/palyazat címről 

 

Érdeklődni az info@tintakiado.hu e-mail címre küldött kérdéssel lehet, ill. a 00-36-1-371-05-01-es telefonszámon. 

 

A megpályázható könyvek listája: 

1. Hogyan elemezzünk verset?: Szathmári István. 22 lej helyett 11 lej 

2. Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata: Kiss Gábor. 22 lej helyett 11 lej 

3. Magyar nyelvjárások: Cs. Nagy Lajos. 22 lej helyett 11 lej 

4. Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval: Parapatics Andrea. 22 lej helyett 11 lej 

5. Szómúzeum. Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára: Hajdu Endre. 22 lej helyett 11 lej 

6. Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára: Bárdosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej 

7. Szinonimák. 20.000 rokon értelmű szó dióhéjszótára: Kiss Gábor, Bádosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej 

8. 11 lej; Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára: Bárdosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej 

9. Újságíróiskola. Gyakorlati útmutató: Daniss Győző. 22 lej helyett 11 lej 

10. 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről: Tótfalusi István. 30 lej helyett 15 lej 

11. Helyesírási munkafüzet. Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához: Fercsik Erzsébet. 16 lej helyett 8 lej 

12. Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára: Tótfalusi István. 120 lej helyett 60 lej 

13. Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal: Eőry Vilma. 64 lej helyett 34 lej 

14. Nyelvi játékaink nagykönyve: Grétsy László. 104 lej helyett 52 lej 

15. Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár: Bárdosi Vilmos. 140 lej helyett 70 lej 

16. Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezés, példamondat, szinonima, ellentét, szólás, közmondás, etimológia és fogalomköri csoportok: Eőry Vilma. 200 lej helyett 100 lej 

17. Magyar közmondások nagyszótára. Közmondások, szólásmondások, szállóigék, közhelyszerű szólások, szentenciák, parabolák és időjárási regulák gyűjteménye: T. Litovkina Anna. 120 lej helyett 60 lej 

18. Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára A leggazdagabb magyar szinonimaszótár: Kiss Gábor. 110 lej helyett 55 lej 

19. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal. I-II. 104 lej helyett 52 lej 

A tiszta beszéd: Wacha Imre 

Az értelmes beszéd: Wacha Imre 

20. Kezdő angol szótárcsomag (3 kiadvány). 90 lej helyett 45 lej 

Magyar-angol alapszótár: Vizi Katalin 

Angol-magyar alapszótár: Vizi Katalin 

Top 2000 English Words: Szabadkai Bernadett 

21. Haladó angol szótárcsomag (3 kiadvány). 130 lej helyett 65 lej 

Angol közmondások. 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője: Nagy György 

Angol-magyar beszédfordulatok. 1200 szituációs kifejezés példamondatokkal a mindennapi társalgás nyelvéből: Nagy György 

Angol-magyar kifejezések. 3000 gyakori szókapcsolat, szólás és közmondás: Náray-Szabó Márton 

22. Emelt szintű angol szótárcsomag (3 kiadvány). 120 lej helyett 60 lej 

Angol elöljárós és határozós igék szótára. 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar példamondatokkal: Nagy György 

Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár. 2750 angol szó 10500 szinonimája magyar megfelelőkkel: Tukacs Tamás 

Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv: Rónay Ágnes 

23. Magyar kifestőkönyvek I-V. (5 kiadvány). 130 lej helyett 65 lej 

Magyar motívumok kifestőkönyve: Horváth Ágnes.  

A magyar díszítés alapformái. kifestőkönyv: Horváth Ágnes 

Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve: Horváth Ágnes 

Magyar virágok kifestőkönyve:  

Magyar hímzésminták kifestőkönyve: Horváth Ágnes 

24. Klasszikus magyar versek angol antológiája, (2 kötet). 280 lej helyett 140 lej 

In Quest of the Miracle Stag I.: Adam Makkai (főszerkesztő) 

In Quest of the Miracle Stag II.: Adam Makkai (főszerkesztő) 

 

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása 

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 60.000 Lej-ig támogatásként átvállalja. 

 

A pályázat érvényességi köre 

A pályázaton részt vehet minden romániai alsó-, közép- és felsőfokú tanintézet vagy az intézet alapítványa, ill. fenntartója. 

 

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa 

Egy oktatási intézmény 300 és 3000 Lej közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 300 Lejt.  

 

A pályázat időtartama 

A Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2016. április 4-től 2016. május 6-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el. 

 

A pályázat lebonyolítása 

A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresí-tett pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2015. május 20-ig elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a készpénzfizetési számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel. 

Budapest, 2016. 30. 

Kiss Gábor igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári munkabizottságának tagja


   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.