Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Kiadványaink

A Tinta Könyvkiadó nyomtatható kiadványjegyzéke.

keresés

Sorozathoz nem tartozó kiadványok:
Szótár
Portré
Tankönyv, nyelvkönyv
Nyelvészeti szakkönyv
Mesekönyv
Verseskötet
Regény
Folyóirat
Kétnyelvű könyvek
Sorozatok:
A magyar nyelv kézikönyvei
Az ékesszólás kiskönyvtára
Híd szótárak
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához
Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához
Bibliotheca Regulyana
Mesterművek
TINTA szótárak
A magyar nyomtatott örökség feltárása
Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez
Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek
Iránytű

Újdonságok      Összes könyv

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához

A színek és a színnevek világa

Tinta Knyvkiad: A színek és a színnevek világa
Egy- és többértelműség a nyelvben

Tinta Knyvkiad: Egy- és többértelműség a nyelvben
Humorstílusok és -stratégiák

Tinta Knyvkiad: Humorstílusok és -stratégiák
A közmondásferdítések ma

Tinta Knyvkiad: A közmondásferdítések ma
Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében

Tinta Knyvkiad: Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében
Magyar gyümölcsnevek

Tinta Knyvkiad: Magyar gyümölcsnevek
Túlzásba vitt német szavak

Tinta Knyvkiad: Túlzásba vitt német szavak
Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei

Tinta Knyvkiad: Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei
Nyelvészekről, nyelvészetről

Tinta Knyvkiad: Nyelvészekről, nyelvészetről
Márka és márkanév

Tinta Knyvkiad: Márka és márkanév
A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól

Tinta Knyvkiad: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól
Mondattani tanulmányok

Tinta Knyvkiad: Mondattani tanulmányok
Bevezetés a kognitív lírapoétikába

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a kognitív lírapoétikába
A magyar mint idegen nyelv. Elmélet és gyakorlat

Tinta Knyvkiad: A magyar mint idegen nyelv. Elmélet és gyakorlat
Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban

Tinta Knyvkiad: Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban
A korai magyar grammatikák

Tinta Knyvkiad: A korai  magyar grammatikák
Frazeológiai kaleidoszkóp

Tinta Knyvkiad: Frazeológiai kaleidoszkóp
A nyelv interpretációja

Tinta Knyvkiad: A nyelv interpretációja
A humor nagyítón keresztül

Tinta Knyvkiad: A humor nagyítón keresztül
Krúdy körül

Tinta Knyvkiad: Krúdy körül
Család és rokonság nyelvek tükrében

Tinta Knyvkiad: Család és rokonság nyelvek tükrében
Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője

Tinta Knyvkiad: Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője
Onder de loep

Tinta Knyvkiad: Onder de loep
A mondattani elv és a kisnyelvtanok

Tinta Knyvkiad: A mondattani elv és a kisnyelvtanok
Magyar nyelv

Tinta Knyvkiad: Magyar nyelv
Az ige a magyar nyelvben

Tinta Knyvkiad: Az ige a magyar nyelvben
Túlzásba vitt orosz szavak

Tinta Knyvkiad: Túlzásba vitt orosz szavak
Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben

Tinta Knyvkiad: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben
Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések

Tinta Knyvkiad: Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések
Nyelv, kultúra, társadalom

Tinta Knyvkiad: Nyelv, kultúra, társadalom
Nyelv és kép

Tinta Knyvkiad: Nyelv és kép
Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon

Tinta Knyvkiad: Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon
Világ és nyelv szenvedéllyel

Tinta Knyvkiad: Világ és nyelv szenvedéllyel
(Ny)elvi kérdések

Tinta Knyvkiad: (Ny)elvi kérdések
Szótár, lexikon, enciklopédia

Tinta Knyvkiad: Szótár, lexikon, enciklopédia
Az értelmes beszéd

Tinta Knyvkiad: Az értelmes beszéd
A tiszta beszéd

Tinta Knyvkiad: A tiszta beszéd
A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Tinta Knyvkiad: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben
A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás

Tinta Knyvkiad: A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás
A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)

Tinta Knyvkiad: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)
Nyelvi rendszer és nyelvhasználat

Tinta Knyvkiad: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat
Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején

Tinta Knyvkiad: Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején
Túlzásba vitt szavak

Tinta Knyvkiad: Túlzásba vitt szavak
Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Tinta Knyvkiad: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása
Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare

Tinta Knyvkiad: Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare
A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja

Tinta Knyvkiad: A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja
Nyelvben a világ

Tinta Knyvkiad: Nyelvben a világ
Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák

Tinta Knyvkiad: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák
VLlxx

Tinta Knyvkiad: VLlxx
A megismerés és az értelmezés konstrukciói

Tinta Knyvkiad: A megismerés és az értelmezés konstrukciói
A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában (2 kötet)

Tinta Knyvkiad: A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában (2 kötet)
Nyelvhasználat a médiában

Tinta Knyvkiad: Nyelvhasználat a médiában
Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata

Tinta Knyvkiad: Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata
Nyelvészportrék

Tinta Knyvkiad: Nyelvészportrék
Utak a kétnyelvűséghez

Tinta Knyvkiad: Utak a kétnyelvűséghez
Sokszínű humor

Tinta Knyvkiad: Sokszínű humor
Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban

Tinta Knyvkiad: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban
Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig

Tinta Knyvkiad: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig
Orosz ige

Tinta Knyvkiad: Orosz ige
A sokszínű alkalmazott nyelvészet

Tinta Knyvkiad: A sokszínű alkalmazott nyelvészet
Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén

Tinta Knyvkiad: Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén
Az idegen nyelv

Tinta Knyvkiad: Az idegen nyelv
Az aspektus a magyar nyelvben

Tinta Knyvkiad: Az aspektus a magyar nyelvben
Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről

Tinta Knyvkiad: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest

Tinta Knyvkiad: Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest
A lehetetlent lehetni

Tinta Knyvkiad: A lehetetlent lehetni
A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban

Tinta Knyvkiad: A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban
Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat

Tinta Knyvkiad: Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat
Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel

Tinta Knyvkiad: Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel
A szótól a szövegig

Tinta Knyvkiad: A szótól a szövegig
Le paradoxe et ses usages

Tinta Knyvkiad: Le paradoxe et ses usages
Nyelv és oktatás kisebbségben

Tinta Knyvkiad: Nyelv és oktatás kisebbségben
Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban

Tinta Knyvkiad: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban
Ember-gép kapcsolat

Tinta Knyvkiad: Ember-gép kapcsolat
Bevezetés a pragmatikába

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a pragmatikába
Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok

Tinta Knyvkiad: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok
Alakzat és jelentés

Tinta Knyvkiad: Alakzat és jelentés
A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig

Tinta Knyvkiad: A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig
Tegnapi filológiánk mai szemmel

Tinta Knyvkiad: Tegnapi filológiánk mai szemmel
A folyton megújuló nyelvészet

Tinta Knyvkiad: A folyton megújuló nyelvészet
Rekurzió a nyelvben III.

Tinta Knyvkiad: Rekurzió a nyelvben III.
Rekurzió a nyelvben II.

Tinta Knyvkiad: Rekurzió a nyelvben II.
Rekurzió a nyelvben I.

Tinta Knyvkiad: Rekurzió a nyelvben I.
Dinamikus csoport, dinamikus tanulás

Tinta Knyvkiad: Dinamikus csoport, dinamikus tanulás
Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben

Tinta Knyvkiad: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben
A magyar mondat

Tinta Knyvkiad: A magyar mondat
Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban

Tinta Knyvkiad: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban
Változó szókincsünk

Tinta Knyvkiad: Változó szókincsünk
A szakfordítások lektorálása

Tinta Knyvkiad: A szakfordítások lektorálása
Szöveg, koherencia, kohézió

Tinta Knyvkiad: Szöveg, koherencia, kohézió
A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme

Tinta Knyvkiad: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme
Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban

Tinta Knyvkiad: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban
Utazás a magyar nyelv körül

Tinta Knyvkiad: Utazás a magyar nyelv körül
Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései

Tinta Knyvkiad: Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései
Szótárak, szólások, nevek vonzásában

Tinta Knyvkiad: Szótárak, szólások, nevek vonzásában
Szaknyelvi kommunikáció

Tinta Knyvkiad: Szaknyelvi kommunikáció
A nyelv kisajátítása

Tinta Knyvkiad: A nyelv kisajátítása
A humor dimenziói

Tinta Knyvkiad: A humor dimenziói
Nyelv, beszéd, írás

Tinta Knyvkiad: Nyelv, beszéd, írás
Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban

Tinta Knyvkiad: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban
Magyar találós kérdések

Tinta Knyvkiad: Magyar találós kérdések
A nyelvrokonságról

Tinta Knyvkiad: A nyelvrokonságról
Hálózatkutatás

Tinta Knyvkiad: Hálózatkutatás
TI és MI

Tinta Knyvkiad: TI és MI
Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák

Tinta Knyvkiad: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák
A nyelvtől a stílusig

Tinta Knyvkiad: A nyelvtől a stílusig
A kommunikáció nyelvészeti aspektusai

Tinta Knyvkiad: A kommunikáció nyelvészeti aspektusai
Bevezetés a gendernyelvészetbe

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Beás nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Beás nyelvtan
Klasszikus szócsaládfák

Tinta Knyvkiad: Klasszikus szócsaládfák
Mura menti horvát tájszótár

Tinta Knyvkiad: Mura menti horvát tájszótár
Anglisztika és amerikanisztika

Tinta Knyvkiad: Anglisztika és amerikanisztika
Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis

Tinta Knyvkiad: Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis
Tanulmányok a mentális lexikonról

Tinta Knyvkiad: Tanulmányok a mentális lexikonról
Quo vadis philologia temporum nostrorum?

Tinta Knyvkiad: Quo vadis philologia temporum nostrorum?
Szuhogyi palóc tájszótár

Tinta Knyvkiad: Szuhogyi palóc tájszótár
Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből

Tinta Knyvkiad: Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből
Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

Tinta Knyvkiad: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.

Tinta Knyvkiad: Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.
A világ nyelvi képe

Tinta Knyvkiad: A világ nyelvi képe
Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen

Tinta Knyvkiad: Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen
Papers from the Mókus Conference

Tinta Knyvkiad: Papers from the Mókus Conference
Jel és jelentés

Tinta Knyvkiad: Jel és jelentés
Kézikönyv a magyar médiamondatról

Tinta Knyvkiad: Kézikönyv a magyar médiamondatról
A művészet a lelkiismeret fényénél

Tinta Knyvkiad: A művészet a lelkiismeret fényénél
Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan
Ezerarcú humor

Tinta Knyvkiad: Ezerarcú humor
Sudár fenyő nőtt az erdőn

Tinta Knyvkiad: Sudár fenyő nőtt az erdőn
Filozófiai kultúra

Tinta Knyvkiad: Filozófiai kultúra
Produktivitás és analógia a szóképzésben

Tinta Knyvkiad: Produktivitás és analógia a szóképzésben
A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban

Tinta Knyvkiad: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
Nyelvelmélet - nyelvhasználat

Tinta Knyvkiad: Nyelvelmélet - nyelvhasználat
Szószemantika

Tinta Knyvkiad: Szószemantika
Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben

Tinta Knyvkiad: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben
Műhelytanulmányok a nyelvművelésről

Tinta Knyvkiad: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről
A vízjel nem tűnik el olyan könnyen

Tinta Knyvkiad: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen
Bevezetés a frazeológiába

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a frazeológiába
Nyelv és fordítás

Tinta Knyvkiad: Nyelv és fordítás
Helynevek nyelvi elemzése

Tinta Knyvkiad: Helynevek nyelvi elemzése
Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás

Tinta Knyvkiad: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás
Nyelvi mozaik

Tinta Knyvkiad: Nyelvi mozaik
A magyar vers kettős nyelvi tükörben

Tinta Knyvkiad: A magyar vers kettős nyelvi tükörben
Szöveg és típus

Tinta Knyvkiad: Szöveg és típus
Nyelvpolitika a Római Birodalomban

Tinta Knyvkiad: Nyelvpolitika a Római Birodalomban
L'un et le multiple

Tinta Knyvkiad: L'un et le multiple
KB 120 - A titkos kötet

Tinta Knyvkiad: KB 120 - A titkos kötet
Magyar nyelvmester

Tinta Knyvkiad: Magyar nyelvmester
Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia

Tinta Knyvkiad: Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia
French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville's Travels

Tinta Knyvkiad: French Linguistic Influence in the Cotton Version of <i>Mandeville's Travels</i>
A magyar nyelvtudomány történetéből

Tinta Knyvkiad: A magyar nyelvtudomány történetéből
A stilisztikai alakzatok rendszerezése

Tinta Knyvkiad: A stilisztikai alakzatok rendszerezése
A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig

Tinta Knyvkiad: A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig
Papp Ferenc olvasókönyv

Tinta Knyvkiad: Papp Ferenc olvasókönyv
Matematika a természetes nyelvek leírásában

Tinta Knyvkiad: Matematika a természetes nyelvek leírásában
A magyar fosztó- és tagadóképző

Tinta Knyvkiad: A magyar fosztó- és tagadóképző
Nyelv, stílus, költői beszéd

Tinta Knyvkiad: Nyelv, stílus, költői beszéd
Paradigmaváltás légüres térben

Tinta Knyvkiad: Paradigmaváltás légüres térben
Bevezetés a nyelvtudományba

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a nyelvtudományba
Bevezetés a korpusznyelvészetbe

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a korpusznyelvészetbe
Rendszerváltás - normaváltás

Tinta Knyvkiad: Rendszerváltás - normaváltás
A gondolattól a szóig

Tinta Knyvkiad: A gondolattól a szóig
A közmondást nem hiába mondják

Tinta Knyvkiad: A közmondást nem hiába mondják
Bárhogy nevezzük...

Tinta Knyvkiad: Bárhogy nevezzük...
A magyar stilisztika

Tinta Knyvkiad: A magyar stilisztika
Jót s jól!

Tinta Knyvkiad: Jót s jól!
Lehetőség és szükségszerűség

Tinta Knyvkiad: Lehetőség és szükségszerűség
Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája

Tinta Knyvkiad: Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája
Tetté vált szavak

Tinta Knyvkiad: Tetté vált szavak
...még onnét is eljutni túlra...

Tinta Knyvkiad: ...még onnét is eljutni túlra...
A lexikográfia Magyarországon

Tinta Knyvkiad: A lexikográfia Magyarországon
Variabilitás és nyelvhasználat

Tinta Knyvkiad: Variabilitás és nyelvhasználat
Stílus és jelentés

Tinta Knyvkiad: Stílus és jelentés
Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere

Tinta Knyvkiad: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere
Új nyelvi nagyhatalom születőben

Tinta Knyvkiad: Új nyelvi nagyhatalom születőben
Magyar nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Magyar nyelvtan
Lexicologie et enseignement du français étude contrastive français - hongrois

Tinta Knyvkiad: Lexicologie et enseignement du français étude contrastive français - hongrois
Igék, főnevek, melléknevek

Tinta Knyvkiad: Igék, főnevek, melléknevek
Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet

Tinta Knyvkiad: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet
A francia nyelv születése

Tinta Knyvkiad: A francia nyelv születése
Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek

Tinta Knyvkiad: Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek
Szófajtani elemzések

Tinta Knyvkiad: Szófajtani elemzések
Francia jelentésváltozások elemzése

Tinta Knyvkiad: Francia jelentésváltozások elemzése
Vulgáris latin

Tinta Knyvkiad: Vulgáris latin
Csak az ember olvas

Tinta Knyvkiad: Csak az ember olvas
A nyelvleírás lehetőségei és határai

Tinta Knyvkiad: A nyelvleírás lehetőségei és határai
A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

Tinta Knyvkiad: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa
Mai magyar nyelvújítás

Tinta Knyvkiad: Mai magyar nyelvújítás
Fordítás és filozófia

Tinta Knyvkiad: Fordítás és filozófia
A marrizmus-szindróma

Tinta Knyvkiad: A marrizmus-szindróma
Kontrasztív szemantikai kutatások

Tinta Knyvkiad: Kontrasztív szemantikai kutatások
Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába
Lexikalista elméletek a nyelvészetben

Tinta Knyvkiad: Lexikalista elméletek a nyelvészetben
Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény

Tinta Knyvkiad: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény
Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései

Tinta Knyvkiad: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései
Lexikális jelentés, aktuális jelentés

Tinta Knyvkiad: Lexikális jelentés, aktuális jelentés
Szabálytalan fonológia

Tinta Knyvkiad: Szabálytalan fonológia
Magyar leíró nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Magyar leíró nyelvtan
A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai

Tinta Knyvkiad: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai
Konstrukciós nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Konstrukciós nyelvtan
Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan
A metafora grammatikája és stilisztikája

Tinta Knyvkiad: A metafora grammatikája és stilisztikája
A szinonimitásról

Tinta Knyvkiad: A szinonimitásról
Poliszémia, homonímia

Tinta Knyvkiad: Poliszémia, homonímia
Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

Tinta Knyvkiad: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
...és a bölcsek mondják,...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2018 - december
1.Meseszótár
2.Magyar szókincsbővítő diákszótár
3.Idegen szavak alapszótára
4.Magyar motívumok kifestőkönyve
5.Top 2000 német szó
6.Szinonimák
7.Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
8.Magyar virágok kifestőkönyve
9.Semmelweis, az anyák megmentője
10.Magyarországi lepkék kifestőkönyve